Layer formation on quartz particles during fluidized bed combustion/gasification of woody biomass

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.