Akademisk afhandling om tjenstehjon, hvilken med den vidtlagfarna juridiska fakultetens bifall af Anders Erik Afzelius ... biträdd af Nils Åkerman Gottländning, till allmän granskning framställes uti den Gustavianska lärosalen den 15 junii 1813. p. v. t.

Detta är en avhandling från Upsala tryckt hos Stenhammar och Palmblad, kongl. akad. boktryck

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)