Sökning: "Samhällsvetenskap Juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 1269 avhandlingar innehållade orden Samhällsvetenskap Juridik.

 1. 1. Punktskatter : Rättslig reglering i svenskt och europeiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus

  Författare :Stefan Olsson; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättsvetenskap; Law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nordisk mervärdesskatterätt : Behandlingen av utländska företag, varor eller tjänster inom ramen för nationella lagar

  Detta är en avhandling från Juristförlaget, Stockholm

  Författare :Björn Westberg; Högskolan i Jönköping.; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE Financial law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Finansrätt; skatterätt; mervärdesskatt; Mervärdesskatt; juridik; lagstiftning; Norden; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Passivitetsrätten vid skattetillägg

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Hanna Grylin; Örebro universitet.; Högskolan i Gävle.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The right to silence and the right against self-incrimination; tax surcharge; tax return; obligation to submit information;

  Sammanfattning : When a taxpayer fails to fulfill the obligation in Chapter 30 Section 1 and Chapter 31 Section 3 of the Swedish Tax Procedure Act, skatteförfarandelagen (2011:1244), the STPA, to submit information about his or her taxable income, he or she becomes liable to pay a tax surcharge. Decisions about tax surcharges can be made in both administrative and criminal proceedings. LÄS MER

 4. 4. Developing child protection strategies: a critical study of offenders’ use of information technology for the sexual exploitation of children

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Marie Eneman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical IS research; sexual exploitation of children; child abusive material; grooming; information technology; offender; regulation; informatics;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to critically explore offenders’ use of information technology for the sexual exploitation of children, focusing upon child abusive material and grooming, in relation to the societal response, i.e. legal and technological regulation models. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Niklas Selberg; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individuell arbetsrätt; arbetsgivarbegreppet; anställningsskyddslagen; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; komplexa arbetsorganisationer; bilaterala arbetsorganisationer; koncerner; entreprenader; bemanningsarbete; arbetstagarbegreppet; EU-rätt; rättsdogmatik; arbetsrätt; Labour law; discrimination law; EU law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER