Fukt i ytterväggssyllar

Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

Sammanfattning: Rapporten behandlar utformning av anslutningen mellan yttervägg och platta på mark samt dess inverkan på fukttillståndet i syllar av främst trämaterial. Undersökningen omfattade dels fältmätningar och dels koretiska beräkningar, dessutom gjordes en del laboratorieförsök. Rekommendationer för utformning.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.