Studies of articular cartilage macromolecules in the equine middle carpal joint, in joint pathology and training

Författare: Eva Skiöldebrand; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.