Cattle grazing on semi-natural pastures : animal behaviour and nutrition, vegetation characteristics and environmental aspects

Författare: Maja Elisabeth Pelve; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.