Omsorgsinriktat lärande en studie om lärande i hemtjänsten

Sammanfattning: Studien är utförd i två norrlandskommuner i 6 olika hemtjänstgrupper. Syftet med studien har varit studera lärandets förutsättningar och villkor i hemtjänsten. Metoden som använts är en etnografisk fallstudie. Vad jag försökt visa i denna studie är att kunksap är en social process som förutsätter dialg, reflektion, småprat och berättande. De arbetslag som hade dialogiska ledare, en god sammanhållning och en inbyggd flexibilitet var också de arbetsgrupper som intog ett lärande förhållningssätt. Hemtjänstorganisationen domineras av en institutionalierad informalitet , en frizon som skapas av personalen själva. Genom den institutionaliserade informaliteten skapas möjligheter för ett lärande förhållningssätt där flexibilitet, fantasi och omdömesförmåga kan utvecklas.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.