Sökning: "electron interference"

Visar resultat 1 - 5 av 67 avhandlingar innehållade orden electron interference.

 1. 1. Attosecond Electron Wave Packet Interferences

  Detta är en avhandling från Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University

  Författare :Thomas Remetter; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Attosecond Bound Electron Wave Packet Dynamics; Attosecond Pulse Train; High-Order Harmonics; Electron Wave Packet Interferometry; Attosecond Physics;

  Sammanfattning : Attosecond pulses offer a new route to produce temporally localized electron wave packets (EWPs) that can easily be tailored by altering the properties of the attosecond pulses. In this thesis we will present different experiments, supported by theory, where attosecond EWPs are created in presence of a strong infrared (IR) field. LÄS MER

 2. 2. Electron Wave Packet Dynamics on the Attosecond Time Scale

  Detta är en avhandling från Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University

  Författare :Kathrin Klünder; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Photoionization; Single attosecond pulses; Attosecond pulse trains; Electron wave packet; Electron dynamics; Interferometry; Photoemission time delay; Fysicumarkivet A:2012:Klünder; Stark spectroscopy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish ”Har en galopperande häst vid något tillfälle alla hovarna i luften samtidigt?” Den här till synes enkla frågan är inte helt enkel att svara på eftersom det inte går att avgöra med blotta ögat om så är fallet. För att avgöra om hovarna verkligen är i luften på samma gång behöver vi andra redskap med bättre tidsupplösning än våra ögon. LÄS MER

 3. 3. Electron Transport in Nanowire Quantum Devices

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Henrik Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Superconductivity; Spin-orbit coupling; the Kondo effect; the Zeeman effect; Quantum dots; Nanowire memories; Nanowire transistors; InSb; InAs; Nanowires; Electron transport; Andreev reflections; Nanowire RF-SET; Noise in nanowires;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I den här avhandlingen studeras de elektriska egenskaperna hos nanotrådar av halvledarmaterial. En halvledare är ett mellanting av en ledare och en isolator, där den elektriska ledningsförmågan kan styras både genom att förorena materialet med andra ämnen och genom att påverka materialet med ett elektriskt fält. LÄS MER

 4. 4. Dynamical effects in molecules and atoms : vibrational interference and nonadiabaticity : inelastic photon and electron scattering

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Antonio Flores-Riveros; Uppsala universitet.; [1986]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Heavy particle interference and diffraction in fast electron transfer collisions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Författare :Magnus Gudmundsson; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; fysik; Physics;

  Sammanfattning : This thesis presents experimental results from the synchrotron cooler and storage ring CRYRING on charge transfer processes in fast electron transfer collisions using high-resolution cold target recoil-ion momentum spectroscopy. The main focus of these studies was to investigate a key concept of quantum mechanics: the wave-particle duality. LÄS MER