Sökning: "Institutionen För Pedagogik Och Lärande."

Visar resultat 1 - 5 av 191 avhandlingar innehållade orden Institutionen För Pedagogik Och Lärande..

 1. 1. Konsten att hålla ihop Om lärande och organisering i rockband

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Tobias Malm; Camilla Thunborg; Pär Larsson; Ulrika Bennerstedt; Ola Lindberg; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; organizing; identity; rock band; small group; organizational pedagogy; organizational ethnography; lärande; organisering; identitet; rockband; liten grupp; organisationspedagogik; organisationsetnografi; musikliv; musikbransch; band; rock och pop; popband; rockgrupp; popgrupp; organisatorisk utveckling; identitetsdilemma; deltagarbana; multimedlemskap; praktik; praktikgemenskap; utmaningar; skeenden; formningsprocesser; produktionsläge; viloläge; organiseringslägen; medlemskap; sociala världar; situerat lärande; social lärteori; socialt lärperspektiv; kontextuellt lärperspektiv; organisationsstudier; organisationsforskning; pedagogik; musiklivsforskning; informellt lärande; gruppdynamik; smågrupper; kreativitet; entreprenörskap; småföretag; gruppidentitet; ambivalens; motsättningar; små organisationer; källarband; garageband; bandutveckling; musikindustri; lärprocesser; sammanhållning; kulturföretagande; karriär; musiker; artistkarriär; musikkarriär; professionell; proffs; hobby; hobbyutövare; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Rock bands are foundational for modern day music life. These small groups provide well-being and self-fulfillment to its members, as well as fuel for the cultural life and the increasingly highlighted creative industries. Rock bands, however, are particularly difficult to organize. LÄS MER

 2. 2. Knowledge at play. Studies of games as members’ matters Kunskap genom spelande. Studier av digitala spel och spelande som kunskapsdomän

  Detta är en avhandling från Göteborg : ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS

  Författare :Ulrika Bennerstedt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital games; collaborative gaming; gameplay; learning; skill; transfer; coordinated action; professionalization; game education; assessment; institutionalization; gaming literacy; ethnomethodology;

  Sammanfattning : On a general level, this thesis seeks some answers to the broad question of what one can learn from digital games. With an analytical approach informed by ethnomethodology, the main thrust of the work is an exploration of members’ matters in the area of games and gaming. LÄS MER

 3. 3. Visuella möjlighetsrum. Gymnasieelevers subjektsskapande i bild och medieundervisning

  Detta är en avhandling från Göteborg : ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS

  Författare :Annika Hellman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bild och medieundervisning; Bild; elevperspektiv; subjektivering; tillblivelse visuella metoder; Foucault; Deleuze och Guattari;

  Sammanfattning : De demokratiska aspekterna av utbildning får allt mindre plats i skolan. En neoliberal logik som försvårar för kreativa processer att ta plats i skolan har genom ett ensidigt fokus på effektivitet och målstyrning kommit att dominera utbildningssystemet. LÄS MER

 4. 4. Digital Distance Education – A Longitudinal Exploration of Video Technology

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Lena Dafgård; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2020]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; distance education; digitalisation; video; higher education;

  Sammanfattning : The context of this thesis is digital distance education. Distance education has developed from correspondence courses, based on letters sent by mail between student and teacher, to digital distance education with interactive video classes from anywhere, as long as a computer/tablet/smartphone and an Internet connection are available. LÄS MER

 5. 5. Samarbete och lärande Om friktion, uppgifters komplexitet och erfarenhetsutbyten i samarbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Lisbeth Stedt; Arvid Löfberg; Magnus Söderström; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cooperation; learning; organisational pedagogic; exchange of experience; task complexity; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis highlights collaboration among secondary school teachers as an example of employees' possibilities to learn from each other in collaboration. The purpose of the thesis is to throw light upon how employees shape conditions for cooperation, and the importance these conditions have for their possibilities to exchange experiences and influence each other’s task understanding, i. LÄS MER