I skuggan av båtgravarna : landskap och samhälle i Vendels socken under yngre järnålder

Detta är en avhandling från Stockholm : Arkeologiska forskningslaboratoriet, Univ

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.