Sickness basence, self-rated health and social support : Results from a longitudinal study in Sweden

Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för medicinska vetenskaper

Författare: Anna Falkenberg; Uppsala Universitet.; [2011]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.