En yogi kommer till stan : indisk religiositet i svensk skönlitteratur med särskild tonvikt på Dan Anderssons författarskap

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.