Sökning: "supportrar"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet supportrar.

 1. 1. Fotboll från Mielke till Merkel : Kontinuitet, brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland

  Författare :Joakim Glaser; Sweden Malmö university; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; History;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka det dialektiska förhållandet mellan å ena sidan identitetsskapande processer kring fotbollsklubbar och å andra sidan samhällsförändringar. Ytterst handlar det sålunda om hur fotbollssupportrars identitetsformeringar påverkats av och påverkat historiska, politiska och sociala förändringar i östra Tyskland mellan 1965 och 2015. LÄS MER

 2. 2. Från Mielke till Merkel. Kontinuitet, brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland

  Författare :Joakim Glaser; Institutionen för Individ och samhälle (IS); []
  Nyckelord :Identity formation; East ern Germany; German re-unification; football; fan culture; power; nation; generation; interviews; participating observation;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka det dialektiska förhållandet mellan å ena sidan identitetsskapande processer kring fotbollsklubbar och å andra sidan samhällsförändringar. Ytterst handlar det sålunda om hur fotbollssupportrars identitetsformeringar påverkats av och påverkat historiska, politiska och sociala förändringar i östra Tyskland mellan 1965 och 2015. LÄS MER