Sökning: "rural township municipalsamhälle"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden rural township municipalsamhälle.

 1. 1. Strävan efter ett ordnat samhälle : Stadsplanering i Huddinge 1900-1960

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet, konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Micro Vikstrand; Thomas Hall; Claes Caldenby; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; Huddinge; urban planning; planning legislation; suburb; rural township municipalsamhälle ; rental housing; Täby; Sollentuna; Huddinge; stadsplanering; stadsplanelagstiftning; förort; municipalsamhälle; flerfamiljshusbebyggelse; Täby; Sollentuna;

  Sammanfattning : Suburbs sprang up round about many Swedish towns and cities in and around 1900. For obvious reasons, they were most numerous round about the City of Stockholm. This thesis sets out to map and discuss urban planning in the suburban Stockholm municipalities between 1900 and 1960. LÄS MER

 2. 2. Strävan efter ett ordnat samhälle : stadsplanering i Huddinge 1900-1960

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Anna Micro Vikstrand; Thomas Hall; Claes Caldenby; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Huddinge; Urban planning; Planning legislation; Suburb; Rural township municipalsamhälle ; Rental housing; Täby; Sollentuna; Huddinge; Stadsplanering; Stadsplanelagstiftning; Förort; Municipalsamhälle; Flerfamiljshusbebyggelse; Täby; Sollentuna; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur;

  Sammanfattning : Suburbs sprang up round about many Swedish towns and cities in and around 1900. For obvious reasons, they were most numerous round about the City of Stockholm. This thesis sets out to map and discuss urban planning in the suburban Stockholm municipalities between 1900 and 1960. LÄS MER

 3. 3. Strävan efter ett ordnat samhälle : Stadsplanering i Huddinge 1900-1960

  Detta är en avhandling från Stockholm : Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Micro Vikstrand; Thomas Hall; Claes Caldenby; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Huddinge; urban planning; planning legislation; suburb; rural township municipalsamhälle ; rental housing; Täby; Sollentuna; Huddinge; stadsplanering; stadsplanelagstiftning; förort; municipalsamhälle; flerfamiljshusbebyggelse; Täby; Sollentuna; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur;

  Sammanfattning : Suburbs sprang up round about many Swedish towns and cities in and around 1900. For obvious reasons, they were most numerous round about the City of Stockholm. This thesis sets out to map and discuss urban planning in the suburban Stockholm municipalities between 1900 and 1960. LÄS MER