Sökning: "coherent harmonic generation"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden coherent harmonic generation.

 1. 1. Toward Creating a Coherent, Next-Generation Light Source with special emphasis on nonlinear harmonic generation in single-pass, high-gain free-electron lasers

  Detta är en avhandling från MAX-lab, Lund University

  Författare :Sandra G. Biedron; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Visible and Ultraviolet Sources; Intense Particle Beams and Radiation Sources; Frequency Conversion; Free-Electron Lasers; Harmonic Generation; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De mest briljanta ljuskällor som finns idag är de så kallade synkrotronljuskällorna som kan generera ljus över ett mycket brett våglängdsspectrum, från synligt ljus ända till mycket korta våglängder - röntgenstrålar. Det existerar många sådana faciliteter runt om i världen och de används dagligen i olika experiment för att öka våra kunskaper om material på en mikrospopisk nivå inom ett flertal forskningsområden relaterade till fysik, biologi och kemi. LÄS MER

 2. 2. Scaling and Gating Attosecond Pulse Generation

  Detta är en avhandling från Atomic Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Christoph Heyl; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Coherent imaging; Ultrafast electron dynamics; Single attosecond pulses; Attosecond pulse trains; XUV sources; High-order harmonic generation; XUV frequency combs; Fysicumarkivet A:2014:Heyl;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English This thesis is concerned with the efficient generation of ultra-short light pulses, far beyond the visible spectral range. Such light pulses can reach durations below 100 attoseconds, where one attosecond is one billionth of a billionth of a second. LÄS MER

 3. 3. Optimisation and Application of Intense High-Order Harmonic Pulses

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Lena Roos; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Coherent radiation; Optimisation; Multiphoton ionisation; Phase matching; Physics; Fysik; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylärfysik; Laserteknik; Laser technology; High-power lasers; Short pulses; High-order harmonic generation; Short wavelength; Fysicumarkivet A:2001:Roos;

  Sammanfattning : The high-order harmonics that are created in the interaction between an intense laser pulse (around 1014 W/cm2) and a gas medium are studied. The high-order harmonic radiation is a relatively new source of coherent radiation in the short wavelength range. LÄS MER

 4. 4. Timing Diagnostics and Coherent Harmonics from a test-FEL

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Nino Cutic; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Free electron laser; undulator radiation; coherent harmonic generation; circular polariyation; vacuum ultra-violet; seed pulse timing; bunch length; electro-optical spectral decoding;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling ges en introduktion till fyra artiklar där resul- tat från och delar av en frielektron-laser (FEL) beskrivs. Denna typ av laser skiljer sig från de konventionella lasrar de flesta av oss har träffat på, t.ex. i form av en laserpekare. LÄS MER

 5. 5. Light-Matter Interaction on the Attosecond Timescale

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Marcus Dahlström; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:2011:Dahlström; Temporal characterization; Two-color harmonic generation; High-order harmonic generation; Attosecond pulse trains; Electron wave packets; Two-photon ionization; Coherent control;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När ljus belyser ett material kan elektroner frigöras via en process som kallas den fotoelektriska effekten. Experiment utförda under slutet av 1800-talet visade att det inte är styrkan på ljuset som avgör om elektroner kan frigöras, det är istället ljusets färg. LÄS MER