Sökning: "Workflow"

Visar resultat 1 - 5 av 138 avhandlingar innehållade ordet Workflow.

 1. 1. Integrating Systems in the Print Production Workflow Aspects of Implementing JDF

  Detta är en avhandling från Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Claes Buckwalter; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; print production; workflow; jdf; system integration; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : The print production workflow consists of various disparate systems — from production equipment to management information systems. During the production of a printed product, information regarding the product must be communicated between the systems in the workflow. LÄS MER

 2. 2. On Applying Ontologies in Workflows : Ontology driven Workflows for increasing Flexibility and Quality and reducing Production Time and Cost

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Gunnar Mosnik; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ontology; workflow; workflow management system; effects on workflow; improvement of communication in workflows; network society; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi; Terotechnology; Systemekonomi;

  Sammanfattning : The trend in business goes to higher flexibility of companies due to the manifold wishes of the customer, which challenges information systems. A consequence is the mass customisation, the effort to produce different variants of one product to meet the multifaceted needs of as many customers as possible. LÄS MER

 3. 3. From Workflow to Conversation

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Jan Ljungberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Speech acts; genre; communication; design;

  Sammanfattning : This thesis is about designing information technology to support communicative work. The thesis has a theoretical focus, informed by two empirical studies, but the aim is not to formulate a grand theory, but rather to find new concepts and patterns of thought useful for design. LÄS MER

 4. 4. Supporting Scientific Collaboration through Workflows and Provenance

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tommy Ellqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Scientific collaboration; workflow; provenance; search engine; query language; data integration; TECHNOLOGY Information technology Computer science Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Datalogi;

  Sammanfattning : Science is changing. Computers, fast communication, and  new technologies have created new ways of conducting research.  For  instance, researchers from different disciplines are processing and  analyzing scientific data that is increasing at an exponential rate. LÄS MER

 5. 5. Från anlogt till digitalt digitaliseringen av svensk radiologi i ett produktions- och organisationsperspektiv

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Marianne Selim; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Digitalization; Descriptive statistics; Management; Radiology; Radiology Information Systems; Organizational Innovation; Qualitative method; Workflow; Workload; Surgery; Kirurgi;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva den organisationsförändring som fem röntgenkliniker i Sverige genomgick i samband med att radiologin digitaliserades.Frågeställningar:Hur förändrades antalet genomförda radiologiska undersökningar och undersökningstyper från tidpunkten två år före digitaliseringen till två, fyra och sex år efter digitaliseringen?Hur förändrades antalet arbetade timmar och fördelningen av arbetade timmar mellan de olika personalkategorierna från tidpunkten två år före digitaliseringen till två, fyra och sex år efter digitaliseringen?Hur förändrades arbetsuppgifterna inom och mellan de olika personalkategorierna på röntgenklinikerna efter digitaliseringen?Hur beskriver personal med en nyckelfunktion genomförandet av digitaliseringen och eventuell förändring av arbetet efter digitaliseringen?Metod: Kvantitativ och kvalitativ metod har använts och kombinerats för att besvara studiens frågeställningar. LÄS MER