Sökning: "Sveriges Allmänna Exportförening"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sveriges Allmänna Exportförening.

  1. 1. Vägen till Beirut Svenska handelsfrämjande åtgärder i Libanon 1920-1975

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

    Författare :Ahmad Hussein; Umeå universitet.; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Middle East; the Arab World; mandated power; mandate; superpowers; Cold War; Lebanon; Sweden; trade; trade policy; trade promotion; business establishment; networks; the Uppsala model; the Swedish Ministry of Foreign Affairs; the General Export Association of Sweden; the Swedish Trade Council; LM Ericsson; Ekonomisk historia; Mellanöstern; Arabvärlden; mandatmakt; mandatland; supermakter; Kalla kriget; Libanon; Sverige; handel; handelspolitik; handelsfrämjande åtgärder; företagsetablering; nätverk; Uppsalamodellen; Sveriges Utrikesdepartement; Sveriges Allmänna Exportförening; Sveriges Exportråd; LM Ericsson; ekonomisk historia; Economic History;

    Sammanfattning : This thesis investigates Swedish trade promotion in Lebanon from 1920 to 1975. The aim is to increase knowledge about how actors in a small open western economy tried to develop their economic interests in an emerging market characterized by great uncertainty. LÄS MER