Sökning: "handel"

Visar resultat 1 - 5 av 129 avhandlingar innehållade ordet handel.

 1. 1. Intern handel : Köpar/säljarrelationer inom stora företag

  Författare :Christina Hultbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rethinking Urban Nature : Maintaining Capacity for Ecosystem Service Generation in a Human Dominated World

  Författare :Jakob Lundberg; Thomas Elmqvist; Carl Folke; Johan Colding; Steven N. Handel; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : Human action has transformed the major part of the Earth’s ecosystems. A growing human population puts further pressure on dynamic landscapes and resources. Crucially, for the first time in history, most people live in cities and environmental change has become truly global. LÄS MER

 3. 3. Adoption av elektronisk handel : Innehåll, kontext, process och samspelet mellan dessa

  Författare :Monika Magnusson; Anders G. Nilsson; Péter Révay; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Adoption ”adoption” ; e-commerce “elektronisk handel” ; SME ”små och medelstora företag” ; conceptual framework ”konceptuellt ramverk” ; content ”innehåll” ; context ”kontext” ; process ”process” .; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : E-commerce is far more common in large firms than in small and medium-sized enterprises (SMEs). As a result SMEs risk competitive disadvantages. A growing body of research has attended to this problem but few studies examine the adoption of e-commerce from a broader contextual perspective. LÄS MER

 4. 4. Handel i brytningstid. Handelsaktörer och distributionsformer i Hälsingland 1800-1846

  Författare :Anna Brismark; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handel; Hälsingland; 1800-tal; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

  Författare :Elisabeth Karlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :e-handel; dagligvaror; leveransalternativ; distributionssystem; effektivitet; kundnytta;

  Sammanfattning : .... LÄS MER