Sökning: "SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 75 avhandlingar innehållade orden SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik.

 1. 1. Elevers föreställningar om kroppens organ och kroppens hälsa utifrån ett skolsammanhang

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pernilla Granklint Enochson; Högskolan Kristianstad.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Science of education; Human body; Lower secondary school; Understanding of the human body; Health; Digestive organs; Excretions organs; Painkiller; Naturvetenskapernas didaktik; förståelse; grundskolans senare del; människokroppen; hälsa; matspjälkning; utsöndringsorgan; värktablett;

  Sammanfattning : Denna avhandling har fokus på 88 elevers föreställningar om vad som händer i kroppen då de äter en smörgås, dricker vatten och sväljer en värktablett. Sedan har jag studerat hur dessa föreställningar påverkar deras kunskaper vad det gäller kroppens fysiologi och deras ställningstagande i hälsofrågor. LÄS MER

 2. 2. Ambiguities and Intertwinings in Teachers' Work Existential dimensions in the midst of experience and global trends

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Susanne Westman; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Teacher work; Teaching; School; Early childhood education; Lived experience; Existential; Philosophy of education; Intertwined relations; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was set against the background of changed expectations on education and teachers’ work in contemporary Western societies, reflecting global educational trends of standardisation and assessment moving further down the ages. The overall aim of the thesis was to explore and gain understandings of how teachers’ work is constituted. LÄS MER

 3. 3. Utbildningskultur lärande i högre utbildning

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Oskar Gedda; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; utbildningskultur; högre utbildning; Universitetspedagogik; Praktik; Lärande; Communities of practice; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : När börjar ett arbete och när slutar det? Denna avhandlings formella början var hösten 2011, och den föregicks av en licentiatuppsats som påbörjades 2004. Det var alltså för 10 år sedan som de grundläggande frågorna formulerades och som detta kunskapsbyggande blev en del av min vardag. LÄS MER

 4. 4. Skolvardagens genusdramaturgi en studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anna Öqvist; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to describe and analyse how pupils in 5th grade are doing femininities and masculinities in everyday school life. A particular focus is placed on how terms such as hora [‘whore'] and kärring [‘hag'] are used but also to some extent on how girls construct femininities in relation to one another through other linguistic and bodily actions. LÄS MER

 5. 5. Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ylva Jannok-Nutti; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis is to describe, analyse and try to understand transformation of education in mathematics from a teacher perspective so that a Sámi perspective becomes the point of departure of the education. The thesis work was conducted as an action research project with focus on teachers' perspective on transformation and implementation of transformation activities in mathematics. LÄS MER