Sökning: "SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik.

 1. 1. Erfarenhet och sociokulturella resurser Analyser av elevers lärande i naturorienterande undervisning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Malena Lidar; Leif Östman; Ulla Riis; Jonas Almqvist; Anders Jakobsson; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; meaning making; pragmatism; epistemology; science education; laboratory work; teaching; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the knowledge about the role of sociocultural resources in students’ learning in Science Education. In the analyses, both individual experiences and situation are taken into account. LÄS MER

 2. 2. Ambiguities and Intertwinings in Teachers' Work Existential dimensions in the midst of experience and global trends

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Susanne Westman; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Teacher work; Teaching; School; Early childhood education; Lived experience; Existential; Philosophy of education; Intertwined relations; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was set against the background of changed expectations on education and teachers’ work in contemporary Western societies, reflecting global educational trends of standardisation and assessment moving further down the ages. The overall aim of the thesis was to explore and gain understandings of how teachers’ work is constituted. LÄS MER

 3. 3. Utbildningskultur lärande i högre utbildning

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Oskar Gedda; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; utbildningskultur; högre utbildning; Universitetspedagogik; Praktik; Lärande; Communities of practice; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : När börjar ett arbete och när slutar det? Denna avhandlings formella början var hösten 2011, och den föregicks av en licentiatuppsats som påbörjades 2004. Det var alltså för 10 år sedan som de grundläggande frågorna formulerades och som detta kunskapsbyggande blev en del av min vardag. LÄS MER

 4. 4. Avdunstning och molekyler en longitudinell studie av hur grundskoleelever utvecklar sina uppfattningar om avdunstningsfenomen

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Ann-Charlotte Lindner; Andreas Redfors; Mats Lindahl; Frank Bach; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ämnesdidaktik; Naturvetenskap; Grundskolan; Molekyler; Avdunstning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : This thesis presents results from a longitudinal study of students in compulsory school. The project started in spring 1997 when the students were about six years old, and finished in spring 2006 when they left compulsory school. LÄS MER

 5. 5. Contextualising studies in higher education : First-year experiences of studying and learning in engineering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Max Scheja; Noel Entwistle; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contextualisation of studies; Engineering education; First-year experiences; Intentional analysis; Learning in higher education; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : The study aims at investigating students’ first-year experiences of studying and learning in tertiary engineering education. At the end of their first year 86 Swedish undergraduates of electrical engineering and computer science at the Royal Institute of Technology in Stockholm were asked to reflect in writing on the conditions for studying and learning as they perceived them. LÄS MER