Sökning: "Peter Stenumgaard"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Peter Stenumgaard.

 1. 1. On digital radio receiver performance in electromagnetic disturbance environments

  Detta är en avhandling från Stockholm : Signaler, sensorer och system

  Författare :Peter Stenumgaard; KTH.; [2001]
  Nyckelord :digital radio systems; minimum shift keying; electromagnetic interference; military; COTS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. On digital radio receiver performance in electromagnetic interference environments

  Detta är en avhandling från Stockholm : Signaler, sensorer och system

  Författare :Peter Stenumgaard; KTH.; [1999]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER