Sökning: "Mattias Mattsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mattias Mattsson.

  1. 1. What is the Point of IT? Backcasting urban transport and land-use futures

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Mattias Höjer; KTH.; [2000]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; transport land-use information technology sustainable development; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

    Sammanfattning : Sustainable development, future studies, informationtechnology, urban land-use and passenger transport. These arethe five concepts upon which this thesis and the eight papersit contains are based. LÄS MER