Sökning: "Lars Thofelt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Lars Thofelt.

 1. 1. Studies on leaf temperature recorded by direct measurement and by thermography

  Författare :Lars Thofelt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Applications of Aquatic Mosses as Monitors of Heavy Metal Pollution

  Författare :Lena Johansson; Gunno Renman; Lars Thofelt; Royal Institute of Technology; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER