Sökning: "Karin Åberg"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Karin Åberg.

 1. 1. Anledning till handledning : Skolledares perspektiv på grupphandledning

  Författare :Karin Åberg; Henning Johansson; Christer Brusling; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Handledda gruppsamtal för lärare är en ung, men starkt växande företeelse i skolan. Influensernakommer från många traditioner, och handledningen ges av olika sorters handledare och med skildasyften, förutsättningar och metoder. LÄS MER

 2. 2. Fate and exposure assessment of PCDD/Fs at contaminated sites

  Författare :Annika Åberg; Karin Wiberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; contaminated sites; dioxins; PCDD F; exposure; food chain; modeling; risk assessment; physical-chemical properties; förorenade områden; dioxiner; PCDD F; exponering; födokedja; modellering; riskbedömning; fysikaliska-kemiska egenskaper; Environmental chemistry; Miljökemi;

  Sammanfattning : Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) and polychlorinated dibenzo-furans (PCDFs) belong to the most toxic compounds known to science and they are defined as Persistent Organic Pollutants (POPs) under the Stock-holm Convention. The general human exposure to PCDD/Fs is primarily through dietary intake. LÄS MER

 3. 3. ”Så vittna du om min mandom!” : Wilhelm Peterson-Bergers konstfilosofi och könsuppfattning, med särskild hänsyn till åren 1896-1913

  Författare :Maria Evertsson; Lars Pettersson; Gunnar Ternhag; Martin Åberg; Karin Hallgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Wilhelm Peterson-Berger; philosophy of art; gender theory; nationalism; opera; Arnljot; Wilhelm Peterson-Berger; konstfilosofi; genusteori; nationalism; opera; Arnljot; History; Historia;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to elucidate Wilhelm Peterson-Berger’s perception of gender and how it is manifested in his philosophy of art. His perception of gender also incorporates conceptions of history, music and nationality. The research question is analysed primarily by reviewing Peterson-Berger’s writings from 1896 to 1913. LÄS MER

 4. 4. Förskolepedagogikens framväxt : Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945

  Författare :Johannes Westberg; Jan Lindegren; Donald Broady; Karin Hassan Jansson; Ingrid Åberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :History; Sweden 1835–1945; educational science; history of education; philantrophy; charity; early years education; educational change; early care and education; pre-school; infant school; day nursery; kindergarten; funding; early childhood education; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to the study of educational change and the conditions thereof. During the second half of the 19th and first half of the 20th centuries, Swedish early care and education (ECE) programs underwent a comprehensive transformation as formal instruction was supplanted by early childhood education. LÄS MER