Sökning: "Johan Angenete"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johan Angenete.

  1. 1. Microstructure of Pt modified aluminide diffusion coatings on Ni based single crystal superalloys

    Författare :Johan Angenete; Chalmers University of Technology; []
    Nyckelord :SEM; microstructure; platinum modified aluminide diffusion coatings; nickel based superalloys; high temperature oxidation; EDS; TEM;

    Sammanfattning : .... LÄS MER