Sökning: "Johan Angenete"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Johan Angenete.

 1. 1. Aluminide Diffusion Coatings for Ni Based Superalloys. Coating and Oxide Microstructure

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Johan Angenete; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknisk materialvetenskap; Materials science; high temperature oxidation; aluminide diffusion coatings; nickel based superalloys; SEM; TEM; microstructure;

  Sammanfattning : This thesis reports on investigations of high temperature oxidation resistant aluminide diffusion coatings for Ni based superalloys. Such coatings basically consist of a .BETA.-NiAl layer at the surface of the . LÄS MER

 2. 2. Microstructure of Pt modified aluminide diffusion coatings on Ni based single crystal superalloys

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Johan Angenete; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknisk materialvetenskap; Materials science; platinum modified aluminide diffusion coatings; nickel based superalloys; high temperature oxidation; microstructure; SEM; TEM; EDS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER