Microstructure of Pt modified aluminide diffusion coatings on Ni based single crystal superalloys

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.