Sökning: "It-rätt"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet It-rätt.

  1. 1. Computing law : perspectives on a new legal discipline

    Författare :Peter Seipel; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; It-rätt; It-säkerhet; Rättsinformatik; Databehandling;

    Sammanfattning : .... LÄS MER