Sökning: "Invandrarflickor"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Invandrarflickor.

  1. 1. Utifrån sett - inifrån upplevt : några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan

    Författare :Meta Cederberg; Malmö högskola; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Invandrarelever attityder -- Sverige; Invandrarflickor; attityder Sverige; Skolan attityder till Sverige;

    Sammanfattning : Denna avhandling handlar om mötet med svensk skola ur 12 unga kvinnors perspektiv. De flydde till Sverige i början eller under tonåren och genomförde framgångsrika skolkarriärer trots kort vistelsetid i Sverige. LÄS MER