Utifrån sett - inifrån upplevt : några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan

Sammanfattning: Denna avhandling handlar om mötet med svensk skola ur 12 unga kvinnors perspektiv. De flydde till Sverige i början eller under tonåren och genomförde framgångsrika skolkarriärer trots kort vistelsetid i Sverige. I studien beskrivs och analyseras deras väg genom skolan, från ursprungslandets skolan, via migrationen, in i och genom den svenska gymnasieskolan. Gemensamma samverkande komplexa mönster på individuell nivå, institutionell nivå och strukturell nivå framträder i intervjuerna. I dessa komplexa mönster framträder en övergripande anpassnings- och integrationsprocess till svensk skola. Fokus i studien är hur skolan bemött kvinnorna ur deras perspektiv. Förhållanden på institutionell skolnivå som mobiliserat och begränsat kvinnornas skolkarriär analyseras i anpassnings- och integrationsprocessen och tre framgångsdrivande begrepp: motivation, lärarbekräftelse samt modifierad anpassning identifieras. Även om kvinnorna genomfört framgångsrika studier har deras väg genom svensk skola varit problematisk. Inte enbart svenska språket utan även en annorlunda och osynlig pedagogik har begränsat och försvårat för kvinnorna att genomföra sina skolkarriärer.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)