Sökning: "Ibn García"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ibn García.

  1. 1. Ibn García's Shuubiyya letter. Group Identity and Rulership Ideology in Medieval al-Andalus

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Göran Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; shuubiyya; Ibn García; al-Andalus; Islam; non-Arabs; Arabs; ideology of rule; legitimacy; Taifa period; power structures; ethnic tensions; boundary markers;

    Sammanfattning : .... LÄS MER