Sökning: "Gunlög Kolbe"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunlög Kolbe.

  1. 1. Om konsten att konstruera en kvinna. Retoriska strategier i 1800-talets rådgivare och i Marie Sophie Schwartz' romaner

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Gunlög Kolbe; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER