Sökning: "Elisabeth Cederwald"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elisabeth Cederwald.

  1. 1. Reflektion och självinsikt i "den kommunikativa pedagogiken"

    Författare :Elisabeth Cederwald; Utbildningsvetenskap; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy and didactics; kommunikativ pedagogik; Reflektion; självinsikt; Pedagogik; didaktik; Pedagogisk metodik; Kommunikationspsykologi; Personlig utveckling; Teaching - Methodology;

    Sammanfattning : This thesis focuses on the pedagogue as a social being and how she or he experiences the social life in preschools and schools in Tallsten. In 1996, the child-care and education authorities in Tallsten introduced a new manner of thinking and working based on the communicative pedagogy. LÄS MER