Sökning: "självinsikt"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet självinsikt.

 1. 1. Reflektion och självinsikt i "den kommunikativa pedagogiken"

  Författare :Elisabeth Cederwald; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy and didactics; kommunikativ pedagogik; Reflektion; självinsikt; Pedagogik; didaktik; Pedagogisk metodik; Kommunikationspsykologi; Personlig utveckling; Teaching - Methodology;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the pedagogue as a social being and how she or he experiences the social life in preschools and schools in Tallsten. In 1996, the child-care and education authorities in Tallsten introduced a new manner of thinking and working based on the communicative pedagogy. LÄS MER

 2. 2. Lärarutbildningens olika undervisningspraktiker. En studie av lärarutbildares olika sätt att praktisera sitt professionella uppdrag

  Författare :Marie Jedemark; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; phenomenography; analytical approach; learning object; teaching object; variation theory; activity theory; professional knowledge; teacher competence; teacher educator; teacher education; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The starting point for this dissertation was the reform of the school system in Sweden with consequences for teachers´ work and new demands on their professional knowledge. This thesis aims to illuminate the issue of what professional knowledge student teachers are offered during their time in the university, and how this professional knowledge can be characterised. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv : teambyggare, innovatörer, nätverkare och dirigenter

  Författare :Birgitta Ahltorp; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; management; leadership style; 360°-feedback; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is threefold. Firstly it is to explore a style-oriented model for leadership which has proven to be valid empirically. Secondly the purpose is to study if there are any differences between the way managers view themselves compared to how their co-workers view them. LÄS MER