Sökning: "Elfi Baillien"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elfi Baillien.

  1. 1. Cyberbullying : transformation of working life and its boundaries

    Författare :Rebecka Cowen Forssell; Elfi Baillien; Malmö universitet; []
    Nyckelord :Nätmobbning;

    Sammanfattning : Sverige liksom många andra länder genomgår en digitaliseringsprocess som påverkar hur vi tar oss an och förhåller oss till arbete. I arbetslivets digitalisering ingår även psykosociala aspekter som uppstår som en följd av ökad digital kommunikation. LÄS MER