Sökning: "De svenska steriliseringslagarna"

Hittade 1 avhandling innehållade orden De svenska steriliseringslagarna.

  1. 1. Från politik till praktik : de svenska steriliseringslagarna 1935-1975

    Författare :Mattias Tydén; Kari Melby; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; eugenics; sterilisation; social policy; welfare state; Swedish 20th century history; historia; History;

    Sammanfattning : The subject of this thesis is the Swedish policy of eugenic and non-eugenic sterilisation 1935-75. It aims to describe and analyse the policy-making process in Parliament and its implementations on the central (National Board of Health) and local levels. LÄS MER