Sökning: "Charlotte Hageback"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Charlotte Hageback.

 1. 1. Samdistribution av gods i glesbygd kartläggning av godstransporter till och från Pajala kommun samt diskussion om faktorer som påverkar eller påverkas av samdistribution

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Charlotte Hageback; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell logistik; Industrial Logistics;

  Sammanfattning : Det är skillnad i att transportera gods till tätort och till glesbygd. Lastbilar som skall transportera gods till tätorter är oftast fullastade med gods då många företag som beställer gods är stora och omsätter en stor mängd gods. LÄS MER

 2. 2. Mobility management i glesbygd samordning av gods- och persontransporter i Pajala kommun

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Charlotte Reinholdt Hageback; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Logistics; Industriell logistik;

  Sammanfattning : The recent developments regarding passenger and goods transportation in sparsely populated areas with increasingly longer distances to daily services and work constitute the starting point of the present thesis. The overall purpose is to identify coordination possibilities that can make the transport of goods and people in sparsely populated areas more effective, with a maintained or improved service level. LÄS MER