Sökning: "Annika Roquet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Annika Roquet.

  1. 1. The contribution of eosinophils and mediators in allergic inflammation

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

    Författare :Annika Roquet; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1996]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; allergic inflammation; eosinophils; bronchial hyperresponsiveness; histamine; leukotrienes; antihistamine; leukotriene-antagonist; low-dose challenge;

    Sammanfattning : From the Department of Internal Medicine, Division of Respiratory Medicine, Karolinska Institute, Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden The contribution of eosinophils and mediators in allergic inflammation The aim of the present work was to investigate the development of allergic inflammation. For this purpose human experimental challenge models in skin, nose and bronchi were used as well as pharmacological interventions. LÄS MER