Sökning: "1780"

Visar resultat 1 - 5 av 562 avhandlingar innehållade ordet 1780.

 1. 1. Dissertatio academica de lavandula, quam ... præside ... Carolo à Linné ... publico examini subjicit ... Johannes Daniel Lundmark, Nericius. In audit. Gustav. maj. d. 20 Dec. 1780

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis direct. Johan. Edman, reg. acad. typogr

  Författare :Carl von Linné; Johan Daniel Lundmark; Carl von Linné; [1780]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kransblommiga växter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nonnulla de nuce vomica observata, quæ, cons. exper. fac. med. ups. præside Jona Sidrén, ... Jacob Alm, Uplandus. In audit. Gustav. maj. die 20 Maji 1780

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, apud Joh. Edman, direct. et reg. acad. typogr

  Författare :Jonas Sidrén; Jacob Alm; Jonas Sidrén; [1780]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio de oeconomico historiæ naturalis usu, cujus partem primam ... publicæ disquisitioni subjiciunt Lauren. Christoph. Haggren ... et Andreas Egnell, Nericii. In audit. eccles. d. 10 Junii 1780., P1

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, apud Johan. Edman, direct. et reg. acad. typogr

  Författare :Laurentius Christopher Haggren; Uppsala universitet.; [1780]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Academisk afhandling i svenska kammeral lagfarenheten rörande upbörden i Sverige enligt så väl äldre som nyare författningar. Med juridiska facultetens samtycke och under ... Christer Berchs inseende til alment ompröfvande framstäld af Eric Adolph Jæderberg, ifrån Westmanland. Uti den större gustavianska läro-salen, d. [14] jun. 1780

  Detta är en avhandling från Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, 1780

  Författare :Christer Berch; Uppsala universitet.; [1780]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Gesta Pauli Beroeæa Act. XVII:10-16. ven. ampl. fac. phil. Ups. præside, mag. Johanne Flodero ... explicabit Jonas Berggren. Smolandus. In audit. Gust. maj. d. 9 Dec. 1780

  Detta är en avhandling från Upsaliae, apud Joh. Edman, direct. & reg. acad. typogr

  Författare :Johan Floderus; Uppsala universitet.; [1780]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER