Sökning: "Åke Pleijel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Åke Pleijel.

  1. 1. Propriétés asymptotiques des fonctions et valeurs propres de certains problèmes de vibrations

    Författare :Åke Pleijel; Stockholms högskola; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER