Studies of hip instability (CDH) in infancy and early childhood

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Bo Almby; Uppsala Universitet.; [1979]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.