A logistic regression model having independent variables measured with error : a predictiv approach

Författare: Håkan Ljung; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.