En brukspatrons egenskaper, med ampl. consist. acad. samtycke. under ... Anders Berchs anförande, vid kongl. academien i Upsala utgifna, och i den större carolinska lärosalen den [16] junii 1750. Til offentelig pröfning framstälta, af Isaac Johan Uhr, ges

Detta är en avhandling från Stockholm, tryckt hos Lars Salvius

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)