Sökning: "Anders Berch"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden Anders Berch.

 1. 1. Westmanlands biörn-och warg.fänge, ... under ... Anders Berchs biträde, förestält af Anders Hillerström ... uti then större Carolinske lärosalen den [23] Maji år 1750

  Författare :Anders Berch; Anders Hillerström; Anders Berch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Björnjakt; Sverige; Västmanland; Vargjakt; Sverige; Västmanland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jämtelands afradsland ... under professorens Hr. Anders Berchs inseende ... i Upsala afhandlade och ... framgifne den [...] decemb. 1750 af Henning Tideman, Jämtlänninge

  Författare :Anders Berch; Anders Berch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Agriculture; Alllmän ekonomisk historia; Jämtland; Lantbruk; Sverige; Lantbruksekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Jämtelands djur-fänge, under ... Anders Berchs inseende, förestält i ett snille-prof af Æschill Nordholm, jämtlänninge. I större Carolinska lärosalen den 26. junii år 1749

  Författare :Anders Berch; Æschill Nordblom; Anders Berch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Afhandling om wäxel-contractet, första delen ... under ... Anders Berchs ... inseende ... till allmänt ompröfwande utgifwen af Isaac Johan Hellmansson, angermanlänning. I gustavianska lärosalen. på wanlig tid den XXX octob. MDCCLIV

  Författare :Anders Berch; Isaac Johan Hellmansson; Anders Berch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Växlar skuldförbindelser ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Afhandling om landskiöp, med den juridiska facultetens i Upsala bifall, och under ... Anders Berchs inseende, til ompröfwande framstäld; uti den större carolinska lärosalen, d. V. julii MDCCLV. af Pehr Enwall Johansson dalekarl

  Författare :Anders Berch; Pehr Joh:sson Enwall; Anders Berch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER