Ett nationellt kulturarv : utveckling av en professionell vård och förvaltning av statliga byggnadsminnen

Detta är en avhandling från Stockholm : Infrastruktur

Författare: Mia Geijer; Kth.; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.