Prospektansvaret : caveat emptor eller caveat venditor?

Detta är en avhandling från Stockholm : Iustus förlag

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.