Allmännytta som norm i svensk skatterätt. Om inkomstskattefrihet för ideella föreningar

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.