Multiplex HLA-DR-DQ genotyping : for genetic epidemiology and clinical risk assessment

Detta är en avhandling från Faculty of Health and Society, Malmö University

Författare: Ewa Lavant; Malmö University.; [2012]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE; Medicine;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.