Observationes philologicæ in Pauli II ep. ad Corinth. cap. XII. V. 1-4. Quas, cons. ampl. ord. philosoph. Upsal. publico examini modeste subjiciunt mag. Sveno Bergmansson ... et Gustavus Rydberg, stip. Victorin. Vestrogothi. In acroaterio Gust. maj. d. XI

Detta är en avhandling från Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, reg. acad. typogr

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)