Energy selective conversion electron Mössbauer spectroscopy : studies in methodology and experimental techniques

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Thomas Ekdahl; [1978]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.