Om Ösmo socken i Södertörn. Academisk afhandling som med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och utgifven af Nils Gustaf Helén af Södermanlands och Nerikes nation till o

Detta är en avhandling från Uppsala, C. A. Leffler

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)