Sökning: "urbanitet"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet urbanitet.

 1. 1. Modern Media, Modern Audiences : Mass Media and Social Engineering in the 1930s Swedish Welfare State

  Detta är en avhandling från Stockholm : Aura Förlag

  Författare :Ylva Habel; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernitet i massmedia Välfärdsstaten i massmedia; Välfärdsstaten i reklamen Massmedia historia; Sverige; 1930-talet; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap; Visuell kultur; urbanitet; kvinnor; mediehistoria; reception; välfärdsstaten;

  Sammanfattning : The dissertation straddles the interface of mass media, social engineering and advertising in 1930s Stockholm. Its twofold objective is firstly to outline their cultural output, targeting predominantly feminine audiences. LÄS MER

 2. 2. Moulin Rouge på svenska Varietéunderhållningens kulturhistoria i Stockholm 1875‐1920

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Ivarsson Lilieblad; Peter Aronsson; Marie C. Nelson; Pelle Snickars; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural history; visual culture; popular culture; turn of the century 1900; urbanity; hegemony; taste; Kulturhistoria; visuell kultur; populärkultur; sekelskiftet 1900; urbanitet; hegemoni; smak; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syfte med den här avhandlingen är att empiriskt kartlägga framväxten och utvecklingen av varietéunderhållningen i Stockholm 1870-1920, för att kunna förstå både förhållandet till dess transnationella förebilder, ekonomiska dynamik, kulturella dragningskraft, samt förklara hur genren kom att uppfattas i den offentliga debatten. Med teorier hämtade från Antonio Gramsci och Pierre Bourdieu diskuteras varietéerna som ett uttryck för det sena 1800-talets samhällsförändringar och marknadskapitalistiska dynamik, som bl. LÄS MER

 3. 3. Gångtunneln Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Lydia Wistisen; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Young Adult Literature; Spatial studies; Urbanity; Youth Culture; Stockholm; City representations; Space; Intersectionality; The suburb; The Shopping Mall; The Street; Homelessness; The Car; The Motorcycle; Consumption; Modernity; Fashion; Ungdomslitteratur; rumsteori; urbanitet; ungdomskultur; Stockholm; stadsskildringar; rummet; intersektionalitet; förorten; miljonprogrammet; varuhuset; mellanöl; gatan; hemlöshet; konsumtion; Modernitet; motorcykeln; smink; mode; bilen; Helena Nyblom; Marika Stiernstedt; Hjalmar Wallander; Emil Norlander; Kar de Mumma; Signe Lindegren; Maja Jäderin-Hagfors; Martha Sandwall-Bergström; Harry Kullman; Anna Lisa Lundkvist; Disa Netterström-Jonsson; Sven Wernström; Sonja Berg; Inger Brattström; Stig Malmberg; Börje Isaksson; Lars Peterson; Kerstin Thorvall; Maria Gripe; Peter Pohl; Åsa Anderberg Strollo; Inger Edelfeldt; Peter Pohl; Mats Wahl; Tore Persson; Malin Isaksson; Douglas Foley; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This thesis shows that the urban experience is a fundamental part of the development of the Swedish young adult novel by analysing city representations in Swedish young adult literature from 1890 to 2010. By suggestion that there is a strong bond between the notion of the urban and that of adolescence this study examines continuity and change in representations of coming-of-age, focusing especially on intersections between age, gender, class, ethnicity and sexuality. LÄS MER

 4. 4. Den verkliga staden? Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mats Brusman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Town planning; place; transport; mindscapes; local identity; Stadsplanering; trafik; plats; mobilitet; mindscapes; lokal identitet; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation studies how city planning is affected by notions on urbanity and ideas of the value of local places. Empirically, the dissertation deals with the development of the city of Norrköping in the 1990’s and the early 2000’s. LÄS MER

 5. 5. Chicagoskolan - institutionaliseringen, idétraditionen och vetenskapen

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Oscar Andersson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chicagoskolan; desorganisation; Ernest W. Burgess; invasion; livshistoria; marginal man; naturhistoria; Robert E. Park; rasrelationscykeln; succession; W. I. Thomas; cities in the city; melting pot; race relation cycle; natural area; natural history; migration; life history; hybrid; hobo; ghetto; ecology; Chicago School; disorganization; transit and urbanization;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Forskarna inom Chicagoskolan var de första i ett akademiskt ramverk som systematiskt och etnografiskt satte gruppen och människan i centrum i en modern urban kontext. Det hade förekommit andra som skrivit om industrialism, modernism, urbanitet och de fattiga i slummen, men inte på ett lika systematiskt och genomträngande sätt som Chicagoskolan. LÄS MER